SANDNES: NORGES MEST BÆREDYGTIGE GRÜNDERBY

Sandnes, som ligger på den norske vestkyst, har en stærk tradition for at være en markant handels- og iværksætterby. Siden 80’ernes oileopbrud har Sandnes ligget som en del af spidsen. Men nu står Sandnes overfor nye udfordringer; voldsomme klimaændringer, nye detailhandelsmønstre, ressourceknaphed og øgede velfærdsudgifter. Det er derfor essentielt for Sandnes at udvikle sig i den bedste retning. For at give vores bud, har vi i samarbejde med Everyday Studio, Julie Holck og Niras netop præsenteret vores bud på fremtidens Sandnes i Norge! Vi kalder det Norges mest bæredygtige gründerby – gründer betyder iværksætteri på norsk.

Byens særlige bystruktur og nærhed til fjorden rummer store potentialer for bæredygtig byudvikling, og byens sociale og organisatoriske strukturer rummer store potentialer for at skabeøget medborgerskab. I projektet har det derfor været helt afgørende, at planlægningen af byen har fokus på resiliens, for at imødekomme de udfordringer Sandnes står overfor.

Vi har i projektet gentænkt byens materielle og immaterielle strukturer for at udnytte alle ressourcer og give lokalsamfundet de bedste rammer for at kunne dele, samskabe og agere innovativt.
Vi har koblet viden om byens kompleksitet og økosystemer med værdien i samskabelse og place capital. På den måde bliver det muligt at styrke Sandnes på lang sigt og gøre den så modstandsdygtig som muligt, både økonomisk, socialt og klimamæssigt.

Vi tror på, at vi med projektet kan demonstrere, hvordan Sandnes fremadrettet kan rumme og optage store forandringer ved hjælp af cirkulære metoder.

#urbanmetabolisme #bæredygtighed #resiliens #klima #cirkularitet