ETABLERERING AF CIRKULÆR BYGGEPLADS

Lendager Arkitekter har for Pelican Self Storage tegnet en lagerbygning, som sætter nye standarder for bæredygtigt byggeri og håndtering af affald. Når en betonbygning i dag nedrives, nedknuses betonen, og den kan herefter kun bruges til én ting, opfyldning af veje. Betonbranchen er af den opfattelse, at bæredygtigt genbrug af beton allerede er en realitet, fordi 96% af al beton genanvendes. Men er det en bæredygtig løsning at knuse beton og smide materialet i jorden som vejfyld? Lendager Arkitekter udfordrer denne tanke ved at genanvende den nedknuste beton fra de eksisterende bygninger som tilslag i ny beton på stedet. Det betyder i realiteten, at man undgår at grave grusgrave til produktionen af den beton, som udgør den nye bygning.

Pelican Self Storage på Prags Boulevard 43 arbejder aktivt med at skabe gode forhold for lokalområdets borgere. Der har på grunden for det nye lagerhotel tidligere været kreative værksteder, som store dele af lokalområdet var glade for. For at fastholde kreativiteten i området er der i lagerhotellet indarbejdet værksteder til brug for lokalbefolkningen. Værkstederne ligger langs Prags Boulevard og giver en åbenhed og aktivitet mod lokalområdet, som normalt ikke sammenkobles med lagerfunktioner. Der vil i forbindelse med bygningen af lagerhotellet også blive anlagt en 600m2 stor urban have, så områdets beboere har et sted, hvor de kan plante grøntsager.