VI HAR VUNDET SLAGTERIET I HOLSTEBRO

Lendager Group og vores planlægningsafdeling, Urban Metabolisme, er ikke til at stoppe for tiden!

Det skarpe og tværfaglige team bestående af BOGL, Lendager Group, Sloth Møller og arkitekt MAA Knud Aarup Kappel har netop vundet Holstebro Kommunes projektkonkurrence om at revitalisere Slagterigrunden midt i byens hjerte. Onsdag eftermiddag blev vinderforslaget ‘Let’s Meet’ præsenteret for offentligheden.

 

FRA SLAGTERI TIL OFFENTLIGE KULTURRUM

Det seneste årti er der rundt omkring i Danmark og Europa vokset nye rustikke “kulturrum” frem. Kulturrum, der har skabt byvækst, byliv, turisme og øget interessen for madkultur, gadekunst og andre kreative erhverv. Fælles for stederne er, at de kan rumme de lidt skæve kulturformer, de er tværkulturelle og ofte kobler kreative virksomheder, værksteder og uddannelser – og udgør et stærkt supplement til de finkulturelle institutioner. Netop det omfavner vinderteamet i den netop offentliggjorte landskabsplan, hvor Slagteriets kulturliv spredes ud i hele bydelen.

 

“Vinderprojektet gør Slagteriet og hele Kulturparken til drivere for en ny kultur- og vidensbydel. En bydel båret af en kernefortælling om nye fællesskaber, samarbejder og synergier mellem kultur, kreative erhverv, uddannelsesinstitutioner, borgere og kommunen.”

– Anders Lendager, grundlægger og direktør i Lendager Group

 

SLAGTERIET PUMPER KULTURLIV OG IVÆRKSÆTTERI UD I BYEN

Den frivillige forening kaldet Kulturdivisionen i Holstebro har gennem en årrække skabt et levende kulturhus i det gamle slagteri, der emmer af liv og tiltrækker en bred brugergruppe. Nu spredes Slagteriets kulturliv ud i såkaldte ‘kulturkuber’ rundt omkring i bydelen. Kulturkuberne er en serie af konstruktioner, som udspringer af slagteriets struktur og placeres som ‘mini-slagterier’ i bydelen.

 

“Slagteriet og Kulturdivisionens succes i Holstebro peger på en stor efterspørgsel på nye uformelle bymæssige platforme for kreativitet, aktivitet og fællesskaber. Kulturkuberne tager på en legende og nyskabende måde Slagteriets grundidé om ‘rum for skæve makkerskaber’ med ud i byrummet. Kulturkuberne udfordrer den funtionsopdelte by og skaber rum for landskabelige koblinger mellem kultur, læring, leg, sundhed, byliv og mennesker – et moderne decentraliseret kulturlandskab.”

– Stig Ammitzbøll Jørgensen, kreativ leder for Urban Metabolisme i Lendager Group

 

Teamet udnytter med projektet den energi og de nye tendenser, som det nye slagteriområde repræsenterer og stråler ud i den omkringliggende by. Det gøres gennem udviklingen af dynamiske og grønne byrum omkring slagterigrunden, der skaber rum for møder, samarbejder og fællesskaber på tværs af bydelen.

 

#slagterietholstebro #endnuenkonkurrencevinder #deterforvildt #urbanmetabolisme #holstebrokommune #bogl #slothmøller #knudaarupkappel #lendagergroup