LENDAGER GROUP

Lendager Group har specialiseret sig i at udbrede cirkulær økonomi i fremtidens bæredygtige byer, bygninger og organisationer på tværs af virksomhedens tre ben: Lendager ARC, Lendager UP og Lendager TCW.

Lendager Groups tværfaglige fundament og særlige tilgang til opgaver rummer muligheden for at identificere bæredygtige potentialer for virksomheder, kommuner og andre organisationer, samtidig med at tilbyde konkrete løsninger på de udfordringer den enkelte opgave indebærer.

Uanset om et projekt udføres af en enkelt virksomhed eller på tværs af de tre virksomheder i Lendager Group, vil det blive udført med en holistisk tilgang til bæredygtighed – og slutproduktet vil derfor altid balancere økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter.

Lendager Group bidrager med en innovativ tilgang til udbredelsen af cirkulær økonomi, og de nye forretningsmodeller der følger med. Vi bidrager til at skabe en fremtid, hvor økonomisk vækst er afkoblet fra stigning i CO2-udledning. Fordi vi igennem konkrete pioner- og udviklingsprojekter viser hvordan teori og ambitioner kan blive til projekter der i praksis gør en forskel.

Lendager ARC er stiftet med en målsætning om at være Danmarks førende bæredygtige tegnestue. Som arkitekter, byplanlæggere og rådgivere, sikrer vi at bæredygtighed er en integreret del af projektet allerede fra første møde og skitse.  Det gør vi fordi vi mener at cirkulære byggepladser, upcycle-materialer og en bred bevidsthed omkring ressourceeffektivitet er essentielt for fremtidens byggeri.

Lendager UP leverer upcycle byggematerialer. Vi erfarede en efterspørgsel på lokalt producerede upcycle produkter. Med et kendskab til affaldsmængder, hvis potentiale bliver forspildt, og en innovativ tilgang til produktudvikling, har Lendager UP fokus på udviklingsprocessen og kan navigere i lovgivning og krav inden for de enkelte produktområder.

Lendager TCW er stiftet ud fra et ønske om at være med til at drive den bæredygtige omstilling i Danmark. Med vores omfattende viden om cirkulær økonomi undersøger vi potentialer og udvikler strategier for organisationer, der ønsker at undersøge hvordan bæredygtighed kan blive til en integreret del af deres forretning. Som konsulenter og rådgivere udarbejder vi blandt andet analyser, strategier og workshops.

ANDERS LENDAGER

Anders Lendager er arkitekt MAA samt grundlægger og CEO i Lendager Group, som er en innovativ byggekoncern, der har specialiseret sig i omkostningsneutralt bæredygtigt byggeri med særligt fokus på cirkulær økonomi.

Anders Lendager har igennem de sidste elleve år søgt at få indsigt i, hvad bæredygtighed som begreb er, hvad det kan, og hvad det burde kunne. Siden sit afgangsprojekt (en forskningsstation med fokus på lagring af CO2 i isen på Nordpolen) har han varieret og ihærdigt afsøgt begrebet bæredygtighed for at få den bredest mulige forståelse.

Han er ekspert og frontløber inden for cirkulær økonomi og arbejder med et langsigtet mål om at gøre Lendager Group globalt markedsledende inden for cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet på tre områder: arkitektur og byudvikling, strategi og analyse, og upcycle produktudvikling.

CVR

Lendager Group ApS: 36901810

Lendager Arkitekter ApS: 33637748

Lendager Strategy ApS: 36902671

Lendager Up ApS: 36902701

FIND OS