• WORKSHOPS

  • KONFERENCER

  • RÅDGIVNING

  • MATERIALEKORTLÆGNINGER

  • ANALYSER &
    PUBLIKATIONER

  • STRATEGIER

  • VÆRDIKÆDEANALYSER

  • MARKEDSANALYSER

LENDAGER TCW

Lendager TCW er stiftet ud fra et ønske om at være med til at drive den bæredygtige omstilling i Danmark. Med vores omfattende viden om cirkulær økonomi undersøger vi potentialer og udvikler analyser og strategier for organisationer, der ønsker at undersøge hvordan bæredygtighed kan blive til en integreret del af deres forretning.

WORKSHOPS
Når organisationer skal starte arbejdet med bæredygtighed eller ønsker at afdække hvilken værdi bæredygtighed kan skabe for dem, støder de på forskellige udfordringer og usikkerheder. Vi udarbejder workshops, hvor disse, samt potentialerne, drøftes og arbejdes med. Vi tilrettelægger et program, som er tilpasset organisationen og vi sørger for et inddragende forløb, som lægger vægt på organisationens inddragelse og medskabelse.

KONFERENCER
Vi tilrettelægger og faciliterer konferencer og større workshops. Vores konferencer skaber innovative og inddragende forløb, hvor afsender og deltagerne får mulighed for at nytænke i de rette rammer og samtidig sørger vi for at dagens praktiske aktiviteter forløber uden afbrydelser. Vi har erfaring med at afholde konferencer i indland og udland.

RÅDGIVNING
Med vores ekspertviden inden for bæredygtighed, cirkulær økonomi og byggebranchen tilbyder vi rådgivning til forskellige kunder. Vores rådgivning kan tage forskellig form alt efter om det drejer sig om et enkelt rådgivningsmøde, bæredygtighed i udbud, rådgivning i forbindelse med projektdeltagelse som underleverandør mv.

MATERIALEKORTLÆGNINGER
Når der renoveres eller nedbrydes ændrer materialernes værdi sig fra at være materialer af høj værdi til at blive til affald, som ofte repræsenterer en negativ økonomisk og miljømæssig værdi. Vores materialekortlægninger undersøger potentialerne for en anderledes afsættelse og business case, som skaber økonomiske og miljømæssige fordele.

ANALYSER & PUBLIKATIONER
Gennem fokuserede analyser udarbejder vi vidensdokumenter om emner inden for det byggede miljø og hvordan disse kan arbejde med temaer inden for cirkulær økonomi

STRATEGIER
Vi udarbejder strategier for hvordan organisationer kan arbejde strategisk med cirkulær økonomi. Strategierne udvikles ud fra og i samarbejde med organisationens, eller den specifikke afdelings, vision, målsætninger, handleplaner og ressourcerne.

VÆRDIKÆDEANALYSER
Med erfaring og viden inden for cirkulær økonomi og forretningsmodeller heri udarbejder vi værdikædeanalyser, hvor vi fokuserer på hvordan din organisation kan ændre elementer i værdikæden til fordel for miljø og økonomi.

MARKEDSANALYSER
Cirkulær økonomi stiller krav til organisationer, som kan se sig selv i nye roller og derved udvide forretningsområdet og tilgå nye markeder. Gennem markedsanalyser analyserer vi virksomhedens potentialer og barrierer ved indtrædelse på nye markeder.