MARKEDSANALYSE FOR AFFALDSTRÆ

“Hvordan kan affaldstræ genanvendes på en økonomisk-, social- og miljømæssig bæredygtig måde?”

Introduktion

Træfraktionsanalysen er en rådgivningsopgave, Lendager Strategi har udført for det midtsjællandske affaldsselskab AffaldPlus med det formål at undersøge mulighederne for en højere grad af direkte genbrug samt genanvendelse af det træ, som indsamles via selskabets genbrugspladser.

Både i EU og på nationalt plan arbejdes der strategisk i retning af at genanvende større andele af det affald, som produceres, og derved opnå en større ressourceeffektivitet til gavn for klimaet, miljøet og økonomien. Regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” fra 2013 er ved at blive implementeret i kommunerne og arbejdet med at få etableret en ny infrastruktur, der kan dirigere affaldet mod nye anvendelser, byder på udfordringer for affaldsselskaberne.

Rapporten omfatter en virksomhedsanalyse, en markedsanalyse og en analyse af nye afsætningsmuligheder, som til sammen udgør en rapport, som viser konkrete potentialer til alternative afsætningskanaler, som understøtter AffaldPlus´ arbejde med at bringe affald højere op i affaldshierarkiet.

TYPE, STED

Virksomheds- og markedsanalyse

Næstved

KUNDE

AffaldPlus

STATUS, ÅR

Afsluttet

2016

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Projektleder: Malene Køster Lasthein

Medarbejdere: Sasha Beckmann, Tobias Melin

Kontekst

Markedet for genbrugstræ er mættet har resulteret i, at det er tæt på umuligt at afsætte via de normale afsætningskanaler. Dette gælder både den danske afsætning, men også internationalt, hvor markedet for genbrugstræ er oversvømmet. Disse markedsbetingelser gør, at priserne for genbrugstræ har været faldende og svingende.

Ved at lade cirkulær økonomi udgøre en analytisk ramme i rapporten, er innovative og bæredygtige bud på nye afsætningskilder for affaldstræet blevet identificeret til konkret brug for AffaldPlus.

Indhold

Rapporten undersøger AffaldPlus’ træfraktion samt håndtering og bidrager med innovative, konkrete og aktuelle afsætningspotentialer. Igennem analysen sættes der fokus på udvalgte afsætningspotentialer, hvor der kunne være mulighed for et fremtidigt samarbejde for AffaldPlus.

Rapporten udgør et informeret grundlag for AffaldPlus i arbejdet med afsætning af affaldstræet, hvilket kan indfri de politiske visioner om en større genanvendelsesgrad, herunder bidrage til ressourcestrategiens målsætning om 50 % genanvendelse i 2050 og at fraktionen skaber større værdi, både økonomisk og miljømæssigt, for AffaldPlus end hvad den i dag repræsenterer.