Byggeaffald – fra omkostning til mulighed

Introduktion

I Danmark genererer byggesektoren årligt over 4 millioner tons affald – det svarer til omkring 40 procent af den totale affaldsmængde. Byggeaffaldet enten brændes, nedknuses til eksempelvis vejfyld (down-cycling) – det deponeres som farligt affald, eller det dækkes til i opfyldninger.
Mens vi bygger som aldrig før, er vi ved at løbe tør for ressourcer – byggebranchen står for 70% af forbruget af jomfruelige ressourcer. Samtidig står bygninger for 40% af verdens CO2 udledning – halvdelen stammer fra byggeprocessen. Det kan vi gøre smartere.

Lendager TCW er ledende inden for cirkulær bygherre rådgivning. Vi leverer bl.a. materialekortlægning af bygninger, hvor vi analyserer:

  • Hvilke materialer en bygning består af?
  • Materialernes værd?
  • Hvad kan materialerne bruges til?
  • Materialernes indlejrede CO2

Vores styrke er, at vi som en del af Lendager Group trækker på erfaringer fra hele værdikæden. Vi leverer ikke bare data. Vi implementerer løsningerne i den virkelige verden gennem ressourceinnovation og design.

Kontakt

Tim Riis Tolman

Chefkonsulent
trt@lendager.com

+45 6016 0522

LILLEAKERBYEN

Kortlægning skaber værdi for 1.4 milliard kr

Lendager TCW har kortlagt en hel bydel uden for Oslo i Norge. Selvom den er relativt ny, skal bydelen rives ned for at give plads til boliger. Bygherre ønsker at genanvende så mange materialer som muligt og Lendager TCW vandt opgaven.  Se resultaterne her.

GRØNTTORVET

Nybyggeri med oprensede PCB materialer

Med Grønttorvets spisehus viser Lendager Group med FB Gruppen som bygherrer at de pionerer genanvendelsen af PCB-forurenet beton i nybyg. Samtidig beviser de, at oprensning med den rette planlægning ikke udgør en merpris. Det betyder store perspektiver for den videre udbredelse af cirkulært byggeri.

”Nedriverer er de sidste en Arkitekt ønsker at tale med – for den samtale betyder oftest, at arkitekturen har udtjent sit formål. Som regel er alle bygninger fjernet før arkitekten første gang ser en byggegrund. Men takket været vores unikke samarbejde med FB Gruppen fik vi med Grønttorvet adgang til de historiske bygninger inden nedrivningen begyndte. Vi lavede et katalog over materialerne, så vi kunne udpege de materialer, som vi ønskede at sanere og videreføre. De forurenede materialer blev saneret ”on site” og kunne derefter benyttes til at bygge med – det er der store muligheder i”, fortæller Anders Lendager, CEO og grundlægger af Lendager Group.

Udover de æstetiske kvaliteter og den historiske forankring skaber genbrug af byggematerialer i cirkulært byggeri en række samfundsmæssige fordele. I Danmark står byggeriet nemlig for 40% af vores affald og produktion af byggematerialer udgør sammen med byggeprocessen 20% af vores CO2-udledning – og helt op til 80% af en bygnings livstids Co2 aftryk. Samtidig bliver der færre og færre ressourcer at bruge af. Det er derfor nødvendigt, at vi begynder at tænke i, at byggematerialer skal produceres, med henblik på, at de kan genanvendes og genbruges flere gange i løbet af deres livscyklus – til højst mulig værdi – gerne lokalt så de bidrager til lokaløkonomien.

Store mængder PCB i tidligt betonbyggeri

Tidligere blev bygninger ikke designet med henblik på genbrug. Derfor indeholder en stor del af de nedrivningsmaterialer branchen støder på skadelige stoffer – eksempelvis PCB, som både komplicerer bortskaffelse og genbrug. Brugen af PCB var specielt udbredt i 1960’ernes og 1970’ernes betonbyggeri. Når PCB-koncentrationen i de materialer som rives ned næsten altid overstiger 50 ppm, er sanering af netop de materialer den samme, hvad enten de ender som affald eller genbruges. A logistiske årsager bliver en meget stor del af affaldet nedknust og brugt som eksempelvis vejfyld. Ved at sikre sig adgang til materialerne allerede i nedrivningsprocessen, sanerer dem under nedrivningen og designe dem ind i det nye byggeri opretholder Lendager Group materialernes værdi samtidig med at der spares CO2 og virgine ressourcer. Dette er essensen af cirkulær økonomi og upcycling. Man tager et materiale med meget lav værdi, bearbejder det, og ender med et materiale med meget høj værdi. Potentialet er enormt. Det anslås nemlig at over to procent af alle danske bygninger overstiger grænseværdierne for PCB. En stor del af disse bygninger skal rives ned i de kommende år.

Forudsætningen for at genbruge byggematerialer, er at man er bevidst om, hvor mulighederne findes. Såkaldte materialekortlægninger er derfor en afgørende faktor for cirkulært byggeri. Og de vinder mere og mere frem. Investorer investerer ikke i bæredygtighed men i forrentning. Branchen har indset at der er et enormt potentiale i cirkulært byggeri.