LEJERBO BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

Introduktion

For Lejerbo har vi udviklet en bæredygtighedsstrategi, der skal sikre at renovering såvel som nybyggeri af Lejerbos ejendomsportefølje, i fremtiden vil ske med et bæredygtigt fokus. Bæredygtighedsstrategien skal således vise vejen fra visioner for bæredygtighed, som dem opstillet i Lejerbos klimapolitik ”Rum for liv – også i fremtiden” fra 2010, til hvordan disse konkretiseres, bygges og gøres certificerbare indenfor DGNB ordningen.

Helt konkret har vi udformet tre forskellige dokumenter til at beskrive strategien: et visionsdokument der beskriver den overordnede vision, en DGNB Guideline der beskriver hvordan bæredygtige almene boliger, kan certificeres efter DGNB ordningen, og sidst men ikke mindst en mini-guide der giver et hurtigt overblik over konceptet.

Således perspektiverer og specificerer visionsdokumentet bæredygtighed i forhold til Lejerbo mens DGNB Guidelines definerer og konkretiserer bæredygtighed med mulighed for certificering.

TYPE, STED

Strategi / Visionsdokument

Danmark

KUNDE

Lejerbo

PARTNERE

Lejrbo

COWI

STATUS, ÅR

Afsluttet

2013

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Medarbejdere: Sirid Bonderup, Sebastian Faurschou

Kontekst

Den enorme bygningsmasse på i alt 600.000 almene boliger i Danmark, de store organisationer, beboerdemokrati og en bygningsmasse der spænder over rækkehuse, tæt/lav og etagebyggerier bygget over de sidste 100 år. Det er grunden til at handle.

Så hvad er bæredygtighed for almene boliger? Det nemme svar er ‘det samme som for alle andre boliger’, men det er ikke helt rigtigt. Almene boliger har fordele såvel som udfordringer i forhold til at bygge bæredygtigt inden for miljømæssige, sociale og økonomiske rammer. Blandt fordelene er: et kæmpe bygningspotentiale samlet i organiserede enheder, socialt fundament og målet at tilbyde gode og sunde boliger almindelige mennesker har råd til at bo i. Økonomi er en udfordring, men det betaler sig at bygge bæredygtigt!

Indhold

Bæredygtighed er en hurtigt voksende tendens både i Danmark og globalt, som skaber udvikling og forbedring for miljøet, socialt og kulturelt og for økonomien. Det er derfor ikke et spørgsmål om der skal skabes bæredygtige almene boliger, men hvordan vi bedst muligt kan blotlægge og implementere bæredygtighed i de 20 % af boligmassen som er almene boliger og dermed nedbringe CO2 forbruget, spare energi, effektivisere, spare penge og skabe merværdi og sunde, attraktive boliger for mennesker.

DE STORE SPØRGSMÅL ER:
– Hvilke udfordringer står de almene boliger overfor i den bæredygtige udvikling?

– Hvilke mulige fordele kan de almene boliger få ved at blive bæredygtige?

– Hvor meget gøres der allerede for at skabe bæredygtige almene boliger?

MILJØ

Miljømæssig bæredygtighed handler om at spare! – på el, vand, varme, benzin og en masse andet. Som vi ser det, handler det dog mere om at tage de rigtige valg – tidligt og på et velfunderet grundlag. Lejerbos samlede bygningsportefølje på 44.000 boliger og ca. 600 nye boliger årligt viser tydeligt, at Lejerbo har en mulighed for at træffe nogle valg, som kan have en stor positiv effekt på miljøet.

SOCIAL

Social og kulturel bæredygtighed er en af grundstenene i Lejerbo og i den almene boligsektor generelt: Gode og tidssvarende boliger, der er til at betale. I Lejerbos mission ’Rum for Liv’ handler rum om boligen og boligens rum, det nære miljø, boligafdelingen, samt afdelingen i kvarteret og kvarteret i byen. Liv henfører til det sociale liv i afdelingen og handler om familieskab, naboskab, fællesskab og tryghed. Gode fysiske og sociale rammer ses i missionen således som sammenhængende forudsætninger for en god bolig i et godt boligområde.

ØKONOMI

Fremtidens Almene boliger skal forbinde de økonomiske restriktioner med praktiske løsninger som skaber lavere husleje. Ved at bruge LCC og totaløkonomi-analyser udnyttes de almene boligorganisationers mulighed for, ved netop at tænke langsigtet, at skabe gode boliger der på grund af minimale drift og vedligeholdelsesudgifter er til at betale.