Opbygning af
Danmark

Gennem nedrivning af tomme bygninger

Introduktion

Lendager Group og Kuben Management er gået i samarbejde om udviklingsprojektet “Opbygning af Danmark – gennem nedrivning af tomme bygninger”.

Projektet er ét af fem støttede projekter under Transport-, Bygnings- og Boligministeriets forsøgspulje “Det sunde liv i de mindre byer”. Forsøgspuljen er igangsat, da der i dag findes et stigende antal tomme og forladte bygninger i nogle af Danmarks yderkommuner. Og mens de tomme og efterladte bygninger står passive hen, er efterspørgslen på boliger i de større danske byer så stor, at udviklingen knap nok kan følge med.

Der tegner sig således et billede af en dobbeltsidig problemstilling: på den ene side kæmper nogle danske yderkommuner med, at finde midler til at rive tomme boliger og erhvervsbygninger ned, og på den anden side kæmper større danske byer med, at opføre boligmængder der matcher den stigende efterspørgsel. Men hvorfor ikke forene de to problemstillinger i en løsning, der både gavner de danske yderkommuner og de hastigt voksende storbyer?

Der findes et uforløst potentiale i at kortlægge helhedsbilledet af materialevolumener i nedrivningsmodent byggeri i yderkommunerne i Danmark, hvorved man kan akkumulere en skala af materialer til genanvendelse, som kan indgå i den danske byggebranche på landsplan og bidrage til den hastigt stigende udvikling i de danske storbyer – etablering af et nyt marked, vil således også fremme nedrivningsindsatsen. Produktionen af byggematerialer er ligeledes en omkostningstung proces – både økonomisk og miljømæssigt. Læs mere her.

TYPE, STED

Strategi og markedsanalyse

KUNDE

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets

PARTNERE

Kuben Management

STATUS, ÅR

Igangværende

2017 – 2018

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Projektleder: Sasha Beckmann

Medarbejdere: Stig Ammitzbøll Jørgensen, Victor Heiberg, Nanna Lee Thusgaard

Kontekst

Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut er omkring 50.000 bygninger i Danmark så forfaldne, at nedrivning er påkrævet. Langt de fleste af disse bygninger ligger i områder af landet, som i forvejen kæmper med en række demografiske og strukturelle udfordringer såsom høj arbejdsløshed, fraflytning og faldende priser på ejendom. De nedrivningsmodne bygninger bidraget ikke til styrkelsen af lokalsamfundet hvor både fællesskabet, trivslen og den generelle tryghed udfordres af denne type af bygninger, og det har meget ofte en selvforstærkende effekt på den generelle vedligeholdelse i lokalområdet og dermed på boligmarkedet. Dette leder til nye onde spiraler af fraflytning og yderligere forfald.

Siden 2010 har nedrivning været på den politiske dagsorden med puljer, der giver de danske kommuner støtte til at rive ned. Nedrivning er dog stadig forbundet med mange udgifter og disse overstiger mange gange de økonomiske midler, der er afsat til udfordringen lokalt og nationalt. Der er derfor behov for at udvikle nye tilgange til at imødekomme udfordringen med tomme nedrivningsmodne bygninger, så vi kan sikre, at lokalsamfundene udvikler sig i en sund og velfungerende retning.

Cirkulation af Materialer

Lendager Group og Kuben Managements projekt tager udgangspunkt i et pilotstudie af de tomme og nedrivningsmodne huse i Lolland Kommune, men anvender ligeledes en systematik, der skal gøre resultaterne skalerbare til et nationalt niveau. De lokale markeder for nedrivning og genanvendelse er ikke økonomisk bæredygtige i sig selv, og der er behov for et større nationalt marked for cirkulation af materialer fra de nedrevne huse. Det er nødvendigt at identificere værdien, som de tomme huse repræsenterer og udvikle nye organisations- og forretningsmodeller til at frigøre denne værdi for at etablere et cirkulært og selvforsynende marked.

Indhold

Ved at gøre nedrivning af tomme huse mindre omkostningstung er der stærkere grundlag for, at nedrivningen kan anvendes som et strategisk værktøj til at skabe sundere lokalsamfund, attraktive landsbyer og arbejdspladser lokalt og bredt i Danmark. Konkret vil vi med dette udviklingsprojekt skabe overblik over antallet af nedrivningsmodne huse i Danmark og værdisætte disses materialer og samtidig opbygge viden om potentialer og barriere for genanvendelse af materialer fra nedrivningsmode huse.

Da Ministeriets forsøgspulje “Det sunde liv i de mindre byer”, netop har fokus på sundhed, er det ligeledes projektets formål at reducere den mest nedslidte del af bygningsmassen og forbedre de fysiske miljøer i byerne med positive effekter for den generelle sundhed, tryghed og trivsel. Foruden at sikre borgere bedre beboelsesmiljøer kan nedrivning også bidrage til at skabe flere arbejdspladser lokalt, for både ufaglærte og faglærte.