Introduktion

Den 26. januar 2017 åbnede Lendager Groups udstilling ’Wasteland – fra affald til arkitektur’ hos Dansk Arkitektur Center i København. Læs pressedækningen af det internationale arkitekturmedie ArchDaily og Berlingske.

Udstillingsperioden på DAC er slut, men Wasteland fungerer nu som vandreudstilling – så viden om cirkulær økonomi and bæredygtighed kan rejse verden rundt. Første stop på rejsen var Kolding, hvor man kunne opleve udstillingen fra februar til april 2018.

For første gang nogensinde drager Wasteland nu udenfor Danmarks grænser til kunst- og designmuseet Vandalorum i Värnamo, Sverige. Udstillingen åbner officielt den 16. juni 2018 og kan opleves indtil den 13. januar 2019.

Wasteland viser, med udgangspunkt i konkrete projekter fra Lendager Group, hvordan affald kan betragtes som vores største uudnyttede ressource og kan indgå i produktionen af nye bygninger og i moderne byudvikling. Udstillingen gør det håndgribeligt, hvordan arkitektoniske greb kan være med til at løse nogle af de globale udfordringer, som verden står overfor.

Hvis du har interesse i Wasteland udstillingen, kontakt Sasha Beckmann på sb@lendager.com.

TYPE, STED

Udstilling

Dansk Arkitektur Center, Danmark

Kolding, Danmark

Värnamo, Sverige

KUNDE

Wasteland er kurateret af Lendager Group og udviklet i samarbejde med Dansk Arkitektur Center. Udstillingen er støttet af Realdania, Dreyers Fond og Statens Kunstfond.

PARTNERE

Dansk Arkitektur Center

Realdania

Statens Kunstfond

Dreyers Fond

Asger Høeg Rådgivning

Kolding Kommune

Trekantområdet

Vandalorum

STATUS, ÅR

Igangværende

2017

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Projektleder: Sasha Beckmann

Produktionsledere: Gunnar Agerskov Madsen & Kaare Karrebæk Thun

Udstillingsarkitekt: Mette Ørnstrup

Team: Margo Fredericks, Søren Brauer, Majken Lynge Gribskjold, Ditte Lysgaard Vind, Nicholas Ransome, Daniel Veenboer, Morten Nielsen, Christina Petersen, Jonas Vistesen, Mathias Nielsen, Tobias Melin, Victor Heiberg, Signe Balthazar Munk, Jo Anna Nedergaard, Charlotte Astaes, Rok Zurbi, Malene Køster Lasthein

Kontekst

Alene i Danmark produceres der 11,74 mio. tons affald om året, hvoraf bygge- og anlægssektoren står for en 1/3 del. Samtidig stiger efterspørgslen på byggematerialer globalt.

Det er en bæredygtige omstilling der er nødvendig og som kræver en adfærdsændring i forhold til, hvad vi i dag anser for ”råvarer” og ”affald”. Det er en omstilling der kræver at arkitekter, producenter, nedrivere, byplanlæggere og rådgivere tager stilling til, hvad det betyder for måden vi tænker produkter, bygninger og byer på i fremtiden.

Denne adfærdsændring er blevet nødvendig på grund af vores voksende globale samfund som, med de vestlige lande i spidsen, er blevet skabt til at forbruge og smide væk, og hvor ressourceforbruget er eskaleret voldsomt siden efterkrigstiden. Industrialisering og globalisering har skabt fænomenerne affald og forurening, som genereres i uoverskuelige mængder med store miljømæssige, økonomiske og menneskelige konsekvenser som følge.

Indhold

Med Wasteland stillede Lendager Group spørgsmålene; hvad hvis de ressourcer, som vi anser som forbrugte, kunne indgå i kredsløb og skabe nye smukke produkter, huse, og byer? Hvad hvis affald var vores største potentielle ressource? Wasteland inviterede således beskuerne inden i en nær fremtid, hvor affald vil få altafgørende betydning for måden hvorpå vi bor, lever, arbejder og forbruger på.

Wasteland inviterer ind i en verden, hvor vægge er lavet af aluminiumsdåser, lofter af plastikflasker og gulve af champagnepropper. I Wasteland-udstillingen vises allerede eksisterende eksempler på en sådan verden. Udstillingens udgangspunkt er materialer, som vi kender – nemlig plastik, træ, beton, mursten, glas og metal, som blev fulgt tæt i processen fra restprodukt til værdifulde ressourcer af høj arkitektonisk og æstetisk kvalitet.

Læs nogle af de mange positive tilbagemeldinger på Wasteland: