• UPCYCLE AKUSTISK LOFTPANEL

  • UPCYCLE AKUSTISK LOFTPANEL

  • UPCYCLE AKUSTISK LOFTPANEL

Introduktion

I dag forbrænder vi ca. 80% af det affald, som indsamles direkte hos husholdningerne. Ved at genanvende mere kan vi sikre, at mange materialer, der kunne være udnyttet, ikke går til spilde. Genanvendelsen af en række helt almindelige materialer som papir, pap, plast, glas og mad fra vores husholdninger har praktisk taget stået stille i 10 år.
Plastik står for ca. 12% af den samlede affaldsfraktion fra danske husholdninger og med ca. 2.5 millioner tons husholdningsaffald bliver der brændt rigtig mange værdifulde ressourcer af.

Hos LENDAGER GROUP har vi udviklet og designet akustiske loftpaneler af PET-plastik i form af en PET-filt. Vi har ønsket at anvende PET-filt som det akustisk element, da vi mener, at det er et materiale, der på en intelligent og æstetisk tiltalende måde gør brug af dets akustiske egenskaber samtidig med, at en øget anvendelse af PET-plastik vil være med til at reducere mængden af plastikaffald på globalt plan.

For hvert kilogram plastik, der genbruges, skånes miljøet for 1,5 kg CO2. Det er derfor er det en rigtigt god idé at genbruge og genanvende plastik.

TYPE, AREAL, SITE

Loft

500 m2

Ørestad, Danmark

KUNDE

Solstra Capital Partners

PARTNERE

Raaschou Inventar Snedkeri
Buzzispace

STATUS, ÅR

Monteret

2016

HOLD

Ansvarshavende Partner: Anders Lendager

Projektledere: Brian Kessy, Kaare Karrebæk Thun

Upcycling

Store mængder af indsamlet PET-plastikflasker bliver vasket, farvesorteret og bliver derefter granuleret, opvarmet og ekstruderet til rå PET-fibre. En maskine lægger lag på lag de rå PET-fibre i samme retning og filtrer de enkelte fibrer sammen til større filtflader. De meget tynde PET-filtlag presses oven på hinanden for at skabe et stabil og robust ark af PET-filt der nu er klar til videre forarbejdning.

PET-filt er et miljøvenligt materiale, idet materialet består af 100 % genbrugte flasker. PET-filt har en meget blød, filtagtig tekstur med ru overflade.

Design

Til projektet Copenhagen Towers i Ørestaden blev LENDAGER GROUP bedt om at højne husets bæredygtige profil ved at beklæde bygningens indvendige overflader med upcycle materialer der både har signalværdi og som er velegnede til et eksklusivt og moderne kontorbyggeri.

Baggrunden for panelernes tilblivelse og formgivning var en opgave om at lave et nedhængt loft, som gjorde brug af genanvendelige materialer. Det skulle være akustisk regulerende, have en æstetisk kvalitet og være tydeligt og målbart bæredygtigt.

De specielt udviklede akustiske loftpaneler består af en bagplade, hvorpå PET-filt monteres i en akustisk optimeret geometri, der skaber et æstetisk let udtryk med stor akustisk effekt. I profil tegner panelerne en klar og tydelig sinuskurve.

PET-filten, som vi anvender til vores akustisk regulerende lofter har lydreducerende og lydabsorberende egenskaber. Filten kan bruges til lydregulering i kontormiljøer, institutioner såvel som i boliger. Filten har i sig selv stærke æstetiske og taktile kvaliteter, og vores leverandør anvender ”Cradle to Cradle” principper.