• UPCYCLE BETONGULV

Introduktion

Betons alsidighed, samt økonomisk rentabilitet har gjort konstruktionsfasen for byggeri kortere og billigere og har betydet at beton i dag er det mest benyttede byggemateriale i verden.
Forbruget i Danmark alene er omkring 1,5 tons pr. dansker pr. år! Dette tal må, som følge af de mange miljø-, energi- og infrastrukturprojekter, der er i gang, forventes at stige yderligere.

Beton er et CO2-bekosteligt byggemateriale. Det er bl.a. produktionen af cement der belaster miljøet og bidrager negativt til drivhuseffekten. Cement bidrager med ca. 6% af den samlede menneskeskabte CO2-emission i verdenen!

Ser man på statistikker over genanvendelse af beton ser det umiddelbart ret fornuftigt ud, med en genanvendelse på omkring 100%. Dykker man ned i hvordan betonen genanvendes er det dog en helt anden sag. Beton knuses og genanvendes som vejfyld. Hvis ikke genanvendelse er muligt eller rentabelt, deponeres betonen blot. Der er altså tale om en klar forringelse af produktet ved recirkuleringen. Beton er derfor et byggemateriale der ved skabelsen investeres en masse CO2, men som ved nedrivning går tabt.

Faktum er, at vi downcycler CO2-bekostelig beton til grus.

Hos Lendager Group arbejder mod et verdensbillede uden affald og udvikler løbende materialer og byggekomponenter med det enkle formål at strække levetiden og lukke kredsløbet bygningsdele.
I denne proces ser vi et stort potentiale for genbrugsbeton og vil i de følgende år lægge kræfter i at genskabe betonen som et bæredygtigt materiale.

TYPE, AREAL, SITE

Gulv

1000 m2

Ørestad, Danmark

KUNDE

Solstra Capital Partners

PARTNERE

CG Jensen

Pelcon

Norrecco

STATUS, ÅR

Støbt

2015

HOLD

Ansvarshavende Partner: Anders Lendager

Projektledere: Brian Kessy, Kaare Karrebæk Thun

Upcycling

For at kunne upcycle betonaffald til nye betonprodukter skal den specifikke affaldsfraktion gennemgå en række forarbejdningsprocessor samt kvalitetssikrende test og analyser. Gennem et langt forsøgsforløb har vi opbygget stor erfaring samt en meget specifik viden indenfor håndtering, forarbejdning samt dokumentering af affaldsbeton.

Det betyder, vi i dag er stolte over at kunne levere upcyclebeton der dokumenteret overholder alle krav for betonproduktion.

Design

Til projektet Copenhagen Towers i Ørestaden blev Lendager Group bedt om at højne husets bæredygtige profil ved at beklæde bygningens indvendige overflader med upcycle materialer der både har signalværdi og som er velegnede til et eksklusivt og moderne kontorbyggeri.

Til projektet designede vi et upcyclet betongulv på 1000 m2 der æstetisk har sit helt eget udtryk i forhold til et klassisk slebet betongulv. Den genanvendte beton træder tydeligt frem i det nye gulv der og skaber et varieret og næsten naturstenslignende udtryk.