• UPCYCLE TRÆPANEL

Introduktion

Hvert år brændes ca. 181.000 ton af, og vi bruger 130.000 ton nyt træ i byggeriet. Lendager Arkitekter har en ambitionen om at reducere brugen af jomfruelige ressourcer og i stedet udnytte de ressourcer, vi har i forvejen. Vi skal skabe og udvikle vores samfund, vores byer og vores bygninger, og vi skal gøre det med vores affald – for affald er vores største potentielle ressource. På denne baggrund har vi udviklet en række materialer, som er baseret på principperne omkring upcycling og cirkulær økonomi.

Hver gang vi smider noget ud, går denne ressource tabt. Lendager Arkitekter har derfor udviklet en type af vægpaneler, som består af genbrugstræ. Træ, der normalt ville blive kasseret, men nu er blevet forarbejdet og tilpasset, så det nu kan fungere i en ny situation, og være med til at anvise nye måder at genanvende træ på i byggeriet.

TYPE, AREAL, SITE

Vægpanel

2000 m2

Ørestad, Danmark

KUNDE

Solstra Capital Partners

PARTNERE

Genbyg

Burnblock

Teknologisk Institut

STATUS, ÅR

Monteret

2015

HOLD

Ansvarshavende Partner: Anders Lendager

Projektledere: Brian Kessy, Kaare Karrebæk Thun

Upcycling

For at kunne upcycle træaffald til nye produkter skal den specifikke affaldssorteringen gennemgå en række forarbejdningsprocessor samt kvalitetssikrende test og analyser. Gennem et langt forsøgsforløb har vi opbygget stor erfaring samt en meget specifik viden indenfor håndtering, forarbejdning samt dokumentering af affaldstræ.

Til projektet Copenhagen Towers i Ørestaden har vi upcyclet 60.000 løbende meter træ, som ellers ville have været kasseret. Træet kommer fra vinduer, døre, gulve og gammelt udtjent stilladstræ. Træet er indsamlet af vores samarbejdspartner, som har lokaliseret og katalogiseret træet, således at vi kan spore træet tilbage til sit udgangspunkt.

Vinduer og døre er blevet splittet sådan at træet kan høvles og skæres op i ensartede stave. Træet er blevet skåret op i fast lagte størrelser, hvorefter til sendes til brandimprægnering, for at kunne overholde de strenge brandkrav. Træet er brandimprægneret til klasse B, S1-D0 ved hjælp af Burnblock som er en 100% organisk og ikketoksisk brandhæmmer.

De udskårne træstave monteres på en bagplade, på en sådan måde at træstavene danner et vekslende relief. De monterede træstave behandles med naturmaling som er tonet med naturlige pigmenter. De færdige paneler måler 500 mm bredde, og i vekslende længder på op til 6000 mm, og monteres uden tydelige samlinger.

Design

Til projektet Copenhagen Towers i Ørestaden blev Lendager bedt om at højne husets bæredygtige profil ved at beklæde bygningens indvendige overflader med upcycle materialer der både har signalværdi og som er velegnede til et eksklusivt og moderne kontorbyggeri.

Væggene skulle oprindeligt være beklædt med glas og aluminium, Lendager Arkitekter har designet og udviklet 2000 m2 træpaneler af genbrugstræ, som er blevet brugt til vægbeklædning i Copenhagen Towers. Man møder de lodrette træpaneler i lobbyen og hele vejen op igennem husets 20 etager.

Træet som er anvendt er overvejende kernetræ, et højkvalitets produkt som man ellers ikke vil have råd til at anvende til vægbeklædning.

Resultatet er et levende relief af skygger, lys og små detaljer som hver røber en historie om hvor træet har været anvendt før.

Fakta

Produktet har sat nye standarder for udvikling og implementeringen af upcycle byggematerialer og har været med til at skabe 28 nye faglærte og ufaglærte arbejdspladser.

VINDUER
Vinduestræet til panelerne stammer primært fra 2 store vinduesudskiftninger, en i Sydhavnen hvor vinduerne er årgang 93 og en i Kastrup årgang 94.

DØRE

Rammetræ fra gamle fyldningsdøre fra århundredskiftet og frem til 30’erne.

GULV

Brugte oliebehandlet gulvbrædder fra Gladsaxe Almennyttige Boligselskabs bebyggelse i Bytoften opført i 1955.

STILLADSTRÆ

Udtjente og ubehandlede stilladsbrædder af fyrretræ.