• URBAN METABOLISM

  • BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

  • TRANSFORMATION

  • CITY BRANDING

Urban Metabolism

Urban Metablism er Lendager ARCs byudvikling- og planlægningsafdeling.

Vi ser byer som komplekse, metaboliserende systemer af sammenvævede input og output – og vi forstår, at en sund og levedygtig by kræver en holistisk tilgang for at realisere sit potentiale. Vi arbejder for at skabe regenerative byer, der er resiliente over for det 21. århundredes miljømæssige, samfundsmæssige og økonomiske udfordringer.

Det byggede miljø er ansvarlig for 40% af verdens energiforbrug og en trediedel af globale CO2-udledninger. Og med en voksende verdensbefolkning, en anslået stigning på 2,5 milliarder byboere inden 2050 og det faktum, at 60% af det byggede miljø, der skal huse disse voksende befolkninger, endnu ikke er bygget – har vi en stor udfordring foran os.

Ligesom levende organismer forbruger vores byer energi og materialer samt producerer affald – men i modsætning til naturlige metabolismer, recirkuleres vores affald generelt ikke som en ny ressource. Ved at rekonfigurere vores lineære byer til netværk af cirkulære, selv-opretholdende og resiliente systemer, hvor alle elementer er gensidigt gavnlige, og hvor intet går til spilde, har vi en enestående mulighed for at tilpasse os fremtidens ressourcemangel og klimaforandringer. For fremtidens byer er ikke bare bæredygtige – de er regenerative!

BÆREDYGTIG BYUDVIKLING
Vi assisterer med planlægning, design og opførelse af byudviklingsprojekter, der fostrer samarbejde og deling mellem virksomheder, borgere og det offentlige. Vi skaber bæredygtige urbane ressourceloops, der muliggør byer at udvikle sig til urbane økosystemer med et markant reduceret miljømæssigt aftryk og forøget økonomisk aktivitet til følge.

TRANSFORMATION
At udvikle en grundig forståelse for byområders forhold til deres omgivelser er essentielt, hvis man vil opdage og udnytte stedets potentiale fuldt ud. Vi faciliterer overgangen til renere, tryggere og mere engagerende lokalområder ved at indgå partnerskaber og samarbejder med lokale aktører for at udforske potentialerne for bymæssig transformation.

CITY BRANDING
En stærk og konsistent brandingstrategi er et effektivt værktøj for en by, der er på udkig efter investeringer, specialiserede menneskelige ressourcer og turismeindtægter. Som specialister inden for city branding arbejder vi med at styrke byers identitet gennem stedsspecifikke, holistiske bæredygtighedsstrategier.

RESSOURCEKORTLÆGNING
En omfattende vurdering af mønstrene og processerne i bymæssige økosystemer er nødvendig for at kunne udvikle bæredygtige byer. Vi bruger urban metabolisme som værktøj til at granske ressourcestrømme og evaluere, hvordan materielle, miljømæssige og socioøkonomiske komponenter interagerer inden for systemerne.

BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI
Gennem integrerede bæredygtighedsstrategier for byudvikling implementerer vi langtidsholdbare forandringer til de miljømæssige, sociale, økonomiske, klimatiske og demografiske forhold af urbane områder. Vi kan identificere de nødvendige skridt fremad for at gøre din by til et grønnere og mere inkluderende sted.

URBAN DESIGN
Ved at udforske de komplekse interaktioner mellem mennesker og steder forbinder vi punkterne mellem placemaking, miljømæssig forvaltning, social bæredygtig og urban økonomi. På denne måde assisterer vi udviklere med at give form og identitet til bygninger, kvarterer og byer.

TAKTISK URBANISME
Byer tilbyder fantastiske muligheder for samskabelse og eksperimentering med innovative ideer, services, teknologier og forretningsmodeller. Vi engagerer os med aktører såsom beboere, vidensinstitutioner, industrieksperter, politiske beslutningstagere og entreprenører for at facilitere bæredygtige forandringsprocesser i byen.

INNOVATIONSSAMARBEJDE
Byens grundlæggende materie forandres hurtigt, hvilket kræver praktiske værktøjer til at arbejde med byboernes drømme og realisere disse forandringer i fællesskab. Vi bruger taktisk urbanisme til at løse lokale planlægningsmæssige udfordringer og realisere midlertidige, borgerdrevne projekter faciliteret gennem styrede og meningsfulde forløb.

FOREDRAG
Viden vokser gennem dialog. Vi deler vores know-how og erfaring gennem foredrag, workshops, seminarer og præsentationer. Gennem disse forløb inspirerer vi borgere, arkitekter, byplanlæggere, politiske beslutningstagere, udviklere, fagfolk og forskere til at tage del i omstillingen til en bæredygtig fremtid.