HERMAN BANGS
PLADS

Introduktion

I 2015 betragtes affald stadig ofte som værende ”ubrugeligt restprodukt”. Men den indstilling til begrebet skal vi have udryddet, for affald er en værdifuld ressource for samfundet! Når affald sorteres og materialerne efterfølgende transformeres til nye produkter, får de fornyet værdi og indgår i nye livscykler. Udtjente plastikflasker kan blive til gulvtæpper, gammelt jern kan blive til nye facadepaneler og den gamle stol med et knækket ben, kan blive god som ny efter lidt reparationer.

Nærgenbrugsstationen på Herman Bangs Plads vil informere sine brugere om de forskellige principper og potentialer for genbrug, og derigennem opfordre til en bedre sortering og håndtering af affald – hvilket fører til at mere materiale i fremtiden kan genbruges. Gennem tre overskrifter, vil nærgenbrugsstationen tilbyde forskellige steder for indhentning af viden og erfaring omkring genbrug: ”direkte genbrug”, ”sortering og materialegenkendelse”, og ”læring om genbrug”.

TYPE: Genbrugsstation og byrum
AREAL: 2500m2
SITE: Danmark, Valby

KUNDE: Københavns Kommune
PARTNERE: SLA

STATUS: Afsluttet – 2. præmie
ÅR: 2015

HOLD: Ansvarshavende partner: Anders Lendager. Projektleder: Jonas Vistesen. Medarbejdere: Mathias Engelbreth, Tim Lindquist

Hovedgreb

Mission: genbrug!

Begrebet genbrug er det naturlige omdrejningspunkt for projektet, og det bearbejdes således på en række forskellige niveauer, der alle har det til fælles at de er eksempler på state-of-the-art inden for målbar håndtering af affald som samtidig skaber herlighedsværdi lokalt. Tiltagene bestræber sig på alle at være fremtidssikrende innovative løsninger, der får det meste og det bedste ud af det vi allerede har, og således sikrer at der ikke er noget der går til spilde. Alt indtænkes i kredsløb og systemer, der ligesom det er tilfældet for levende organismer og naturens processer, handler om inputs og outputs.

Når vi tænker genbrug handler det ikke kun om genbrug af materialer, men også om en fleksibel tilgang til byrummet. Vi vil med designet og programmeringen af Herman Bangs Plads give rum til at mange forskellige typer af brug kan finde sted på tværs af døgnet, af vejrhændelser og af årstiderne.

Genbrug

Det er intentionen at nærgenbrugsstationen skal udnytte potentialet for direkte genbrug, mellem sine brugere, til fulde. Derfor har vi etableret ”bytteboligen”.

Bytteboligen er stedet, hvor borgere kan indlevere deres gamle møbler, pander, bøger, osv., til glæde for andre borgere der står og mangler selv samme produkt. Den er indrettet som et rigtigt hjem med køkken, entre og stue. I kraft af den hjemlige indretning af bytteboligen er det således både let at aflevere sine gamle ting, og let af forestille sig hvordan tingene fra bytteboligen kan passe ind i ens eget hjem. Hvis en ting er lidt i stykker, kan man tage den med over i værkstedspavillonen, hvor værktøj og rådgivning er tilgængeligt. At reparere ødelagte ting i stedet for at kassere dem og købe nyt, er et vigtigt del af at spare på verdens knappe ressourcer. Værkstedet er også tilgængeligt for lokalsamfundets borgere, så de kan reparere deres ødelagte ting og tage dem med hjem igen.

  Sortering

  En fornuftig genbrug af materialer er afhængig af, at sorteringen af dem er gjort ordentligt. For at gøre sortering af affald på Herman Bangs plads så intuitiv som muligt, er sorteringshusene lavet i de materialer der skal i dem. Således er alle husene på pladsen bygget af robuste genbrugte materialer. Sorteringshuset til jern og metal er lavet af genbrugsaluminium. Sorteringshuset til plast er lavet af omsmeltet genbrugsplastik, hvor man kan se små legomænd og plastikflasker i pladerne. Huset til papiraffald er beklædt med lyse plader lavet af genbrugte aviser. Huset til papaffald er af lysebrune plader af genanvendt pap. Huset til glascontaineren er bygget op af kraftigt genbrugsglas. Huset til træaffald er bygget af genbrugstræ.

  På den måde er alle bygningerne eksempler på hvad en bedre udnyttelse af affald kan skabe af værdi for omgivelserne. Simple konstruktive systeme gør, desuden at bygningerne er lette at vedligeholde.

  Læring

  Arkitekturen på Herman Bangs Plads vil blive et læringscenter inden for genbrug. Eftersom alle byggematerialer er genbrugsmaterialer, kan man ved at placere et skilt på hvert byggemateriale, som forklarer hvor materialet kommer fra, synliggøre hvordan affald i praksis kan blive til nye værdifulde materialer. På plastikhuset vil der f.eks. stå, at facaden er lavet af omsmeltede plastikflasker og ødelagte LEGO klodser.

  Bytteboligen vil være indrettet med en såkaldt ”Darwin-hylde”, der forklarer hvordan materialer kan genanvendes og derved fortsætte deres cyklus i samfundet. Hylden vil være fyldt med en række forskellige genbrugsmaterialer. Tanken er at Darwin-hylden vil være et sted hvor skoleklasser og andre interesserede vil kunne tage hen for at lære om genbrug af materialer, og få en indsigt i hvor stor en forskel det gør at materialerne bliver genbrugt.