JOIN THE CIRCLE

Introduktion

En gennemgående analyse af Malmøs udviklingsplan for Varvsstaden viste, at der var et stærkt fokus på sociale- og vandressourcer, men ikke meget fokus på materialer, biodiversitet og energi. Her så vi en unik lejlighed til at gennemføre en strategi, der tager sit afsæt i bæredygtighed og som fokuserer på ressourceoptimering og de miljømæssige, økonomiske og sociale fordele ved en bæredygtig byudviklingsplan.

Strategien har til formål at fastlægge rammerne for Varvsstadens fremtidig identitet gennem en værdibaseret tilgang til bæredygtighed. En tilgang, der kan skabe muligheder for en robust og fremtidssikret byudvikling og som ikke sidder fast i rigide certificeringssystemer og tjeklister.

TYPE: Bæredygtighedsstrategi

AREAL: 19 hektar

SITE: Sverige, Malmø

KUNDE: Varvsstaden AB

PARTNERE:

STATUS: Under udvikling

ÅR: 2016 –

ANSVARSHAVENDE PARTNER: Anders Lendager

PROJEKTLEDER: Stig Ammitzbøll Jørgensen

TEAM: Nicholas Ransome, Daniel Veenboer, Danae Petrou, Aleksandar Tkalec

Kontekst

Varvsstaden er et attraktivt område med beliggenhed i den sydlige del af Västra Hamnen med stærke forbindelser til Malmøs moderne historie. Varvsstaden var tidligere ejet af Kockums Mekaniska Verkstad og udgjorde i et halvt århundrede Malmø største arbejdsplads, der beskæftigede mere end 6000 mennesker. Grunden er i da ejet af det fælles selskab Peab and Balder, der planlægger at bygge 1500 boliger, en folkeskole, flere børnehaver i området og nye faciliteter, der vil skabe omkring 5000 arbejdspladser.

Områdets størrelse, kvalitet og unikke beliggenhed giver de ideelle betingelser for at skabe et sundt og engagerende miljø for kommende beboere og besøgende.

Urban Symbiose

Vi viger bort fra ideen om at se byen som et lineært system og henter i stedet vores inspiration fra naturens selvbærende og modstandsdygtige økosystemer, hvor alle elementer er gensidigt fordelagtige og hvor intet går til spilde. I stedet for at betragte de 40 meter høje lagre, som problematiske konstruktioner, man bør skille sig af med, ser vi på potentialet i materialerne. Materialerne i sig selv udgør en stor værdi i skabelsen af et unikt byudviklingsprojekt. Med en sådan en metode for sinde bevarer man stedets historie og identitet, og samtidig vil det være en økonomisk og bæredygtig løsning, der rummer miljømæssige fordele.

Det overordnede mål er at planlægge, designe og bygge Varvsstaden på en måde, der fremmer samarbejde og deling mellem virksomheder og beboere. Dette vil skabe et ’loop’, hvor man bevarer ressourcernes potentiale. Dette ’loop’ er en ny type økosystem, der ønsker at øge de økonomiske resultater og at forbedre kvaliteten af miljøet gennem urban symbiose. Det optimerede metaboliske flow vil reducere det miljømæssige fodaftryk af alle de systemer, som er anvendt.

The Loop

The Circle bliver brugt til at skabe urban symbiose i området. Det gøres der blandt andet ved at bruge en række fyrtårnsprojekter til at vise tilgængelige løsninger, der informere og inspirere fremtidig udvikling. Hvert et fyrtårnsprojekt er en manifestation af en af de fem ressource sløjfer og en visuel repræsentation af kvartalet, det stammer fra. Tilsammen definere de forskellige fyrtårnsprojekter Varvsstaden som et sammenhængende system for seks forskellige distrikter. En offentlig sti guider beboere og besøgende gennem distrikterne, forbi de forskellige fyrtårne som tilskynder bæredygtig levevis og byggeri.

  • 1. Varvsstaden’s original development plan

  • 2. Varvsstaden’s future districts stem from the inherent identity of the site

  • 3. A lighthouse emerges from each district as a visual representation of its unique focus

  • 4. The Loop Path connects the six districts, passing through their respective lighthouses

  • 5. Each lighthouse project is a manifestation of one of the five resource loops

  • 6. The lighthouse projects have a ripple effect on their surroundings…

  • 7. …inspiring the future development of Varvsstaden

  • 8. A holistic approach towards sustainability will permeate Varvsstaden’s future identity