SANDNES

SANDNES – FOKUS PÅ LOKALE LØSNINGER

Sammen med Everyday, Living Cities og Niras blev Lendager Group i 2018 prækvalificeret til parallelopdraget om udviklingen af Sandnes i Norge. Teamets vision var at realisere samarbejde, robusthed og nye sammenhænge for fremtidens Sandnes, for at fremtidssikre byen og gøre den modstandsdygtig både økonomisk, socialt og klimatisk. Udgangspunktet var en holistisk tilgang, hvor arkitekternes viden om byens kompleksitet og økosystemer indgik i samspil med de lokale partners viden om byens unikke sociale og geografiske forhold.

Sandnes har i mange år været en markant handels- og iværksætterby. Netop byens placering ved fjorden, de værdifulde lokale ressourcer og dens entreprenante DNA gør Sandnes attraktiv at bo og drive forretning i. I teamets forslag udvikles byen som en flerfunktionel urban by, hvor alt bebyggelse bidrager til helheden. Eksisterende bygninger istandsættes og indgår i byens liv som ressourcer, sikrer sammenhæng mellem historie og fremtid samt fører byens kulturarv videre – samtidig med at byen vokser.

Byen skal være 60 procent selvforsynende og upcycle 90 procent af sine materialer. Iværksættere prioriterer Sandnes, fordi vilkårene her er optimale. Unge bor her, fordi her er gode uddannelsesmuligheder – og byen er levende. Familier vælger Sandnes, fordi skolerne er blandt de bedste og livskvaliteten er høj. Ældre bliver i Sandnes, fordi de involveres som vigtige deltagere i byens liv og udvikling, og fordi her er fokus på samfund og sundhed. Sandnes er en by, hvor folk føler sig hjemme – og hvor de er stolte af at høre til.

Visionen kæver en gennemgribende indsats, hvor man ikke ser isoleret på byens fysik, men på et bredere ressourceperspektiv og inddrager borgere, fagfolk, forvaltninger og politikere. For at sikre forankring, synergi og en yderligere styrkelse af byens potentialer kobler vi udviklingen af Sandnes centrum på de kommunalpolitiske strategier, som netop har været med til at sikre byens stærke udvikling.

I 2040 er Sandnes en by, der ved at fokusere benhårdt på lokale løsninger og værdiskabelse gennem samarbejde og partnerskaber, har tiltrukket sig international opmærksomhed. Satsningen på nye sammenhænge på tværs har vist sig at være særdeles frugtbar. Fremtidens Sandnes er en moderne og levende by, med synergi imellem greentech-virksomheder, startups, bolig, handel og service.

TYPE, SIZE, SITE

Udviklingsplan

Ikke fastsat

Sandnes, Norge

KUNDE

Sandnes Kommune

PARTNERE

Everyday Studio

Living Cities

Niras

STATUS, ÅR

Igangværende

2018-

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Projektleder: Stig Ammitzbøll Jørgensen

Medarbejdere: Daniel Veenboer, Agata Marzec, Janne Fjeldtvedt