DELEPLADSEN

Introduktion

Delepladsen er et projekt, der viser, hvordan principper for deling, flerbrugerudnyttelse og fleksibilitet kan bruges til at skabe et byrum, der har tyngde og relevans for en hel række forskellige borgergrupper. Delepladsen viser samtidig, hvordan man kan tage en centralt beliggende parkeringsplads og opgradere den til at være et egentligt byrum med et væld af mulige aktiviteter og brugsmønstre, samtidig med at der skabes flere parkeringspladser end før. For at skabe forandringen byttes der dog om på hierarkiet og skrues op for fleksibiliteten, så en ellers underudnyttet flade får lov at realisere sit potentiale. Programmeringen og udformningen af pladsens funktioner er skabt på baggrund af interviews og analyser af de tilstødende brugergruppers aktiviteter, behov og ønsker. Herved opnås en brugermæssigt robust plads med bred appel.

“1,5% af Tårnbys bebyggede områder er udlagt til større parkeringsarealer… hvad hvis de kunne bruges til andet end parkering?”

TYPE: Visionsplan
AREAL: 12.000m2
SITE: Danmark, Tårnby

KUNDE: Tårnby Bibliotek
PARTNERE:

STATUS: Afleveret
ÅR: 2016

HOLD: Ansvarshavende partner: Anders Lendager. Projektleder: Nicholas Ransome. Medarbejdere: Benjamin Molin Foged

Kontekst

CENTERLØS BY

Da Tårnby er placeret tæt på København har det ikke været muligt at etablere et naturligt centrum med detailhandel, da København har kunne tilbyde en detailhandel af en anden tyngde. I dag har Tårnby Kommune Tårnby Torv og Kastrup Midtpunkt med detailhandel, men selve området omkring Tårnby Hovedbibliotek har ikke et fælles område, hvor områdets brugere naturligt mødes. Lufthavnen og motorvejen til Sverige udgør samtidig barrierer for sammenhængen i byen, og den lave tæthed fragmenterer yderligere byen.

PARKERINGSBY

Tårnby Kommune har en hel række større sammenhængende arealer, der er udlagt udelukkende til parkering. Ud over disse findes naturligvis utallige andre parkeringspladser langs veje, på folks private grunde etc. Tager man kun de større sammenhængende parkeringsarealer, indeholder kommunen 374.490m2, der rummer potentialer for at kunne mere end blot være til glæde for biler, altså 1,5% af det bebyggede areal – så hvordan kan de sættes i spil på en bedre måde?

Bebyggelsesstruktur og parkeringsarealer

RUMLIG ANALYSE

Tomme arealer

Identitetsløse uderum

Skarp funktionsopdeling

Uklare forbindelser

Lukkede facader

Mangel på interaktion

Aktører

Omkring Tårnby Hovedbibliotek ligger flere offentlige, men også private institutioner. Blandt andet, Kastrupgårdsskolen, Gymnastikforeningen KG66, Sundhedshuset, Foreningshuset, Badmintonhallen, Svømmehallen, SFO, Politistation, Korsvejskirken, m.fl. Alle disse institutioner har unikke tilbud til deres medlemmer og mange aktiviteter, der blandt andet drives af en stor del frivillige. Området og dets institutioner har mere end 600.000 årlige besøg.

Hver institution fungerer rigtig godt, dog er alle bygningernes facader tillukket og medmindre man går ind og spørger kan du ikke se hvilke tilbud der findes i institutionerne. Dette betyder også at besøgende i området ikke naturligt går fra én institution til den næste, medmindre de allerede ved, hvad der foregår og tilbydes i institutionen.

Koncept

Ønsket er at skabe et nyt aktivt byrum på parkeringspladsen og området omkring Tårnby Hovedbiblioteket. Her tages udgangspunkt i deleøkonomien, med en fleksibel plads, hvor biler, borgere og institutioner deler pladsen på lige fod. Delepladsens funktioner skal skabe muligheder for samarbejde på tværs af institutioner og borgere. Delepladsen vil også give borgerne et mødested og værdi i form af flere og nye tilbud samt mulighed for at møde flere mennesker. Delepladsen skal tilføje institutionerne og borgerne værdi ved at forbinde disse og skabe nye forbindelser og fællesskaber. Med Delepladsen markerer Tårnby Kommune sig som et foregangseksempel på, hvordan deleøkonomi og bæredygtighed kan skabe et unikt byrum, der giver værdi for borgerne, og styrker kommunens identitet.