VARVSSTADEN
BENCHMARKING

Introduktion

Lendager Group har for Varvsstaden AB udarbejdet en benchmarking som del af en fremtidig bæredygtighedsstrategi for udviklingen af Varvsstaden til en bæredygtig moderne bydel i Malmø. Målet med dokumentet er at skabe et overblik over sammenlignelige projekter og deres performance inden for bæredygtighed. Herved bliver det lettere for Varvsstaden AB at tage stilling til, hvordan de vil posititionere sig, og hvilke projekter man kan drage erfaringer og insipiration fra.

TYPE: Benchmarking
AREAL:
SITE: Sverige, Malmö

KUNDE: Varvsstaden AB
PARTNERE:

STATUS: Afsluttet
ÅR: 2016

HOLD: Ansvarshavende partner: Anders Lendager. Projektleder: Stig Ammitzbøll Jørgensen. Medarbejdere: Nicholas Ransome

Kontekst

Varvsstaden er et attraktivt område med beliggenhed i den sydlige del af Västra Hamnen med stærke forbindelser til Malmøs moderne historie. Varvsstaden var tidligere ejet af Kockums Mekaniska Verkstad og udgjorde i et halvt århundrede Malmø største arbejdsplads, der beskæftigede mere end 6000 mennesker. Grunden er i dag ejet i fællesskab af Peab og Balder, der planlægger at bygge 1500 boliger, en folkeskole, flere børnehaver i området og nye faciliteter, der vil skabe omkring 5000 arbejdspladser.

I 2014 offentliggjorde Malmö Stad en udviklingsplan for området, der er løst baseret på et planprogram fra 2011. Det er denne plan, vi tager udgangspunkt i og sammenligner med andre lignende udviklingsområder i Sverige, Danmark og Tyskland.

Formål

For at få en bedre forståelse for bæredygtighed inden for byudvikling i Nordeuropa, gennemgås i det følgende materiale ti forskellige projekter. Denne screening giver et overordnet vidensniveau, en oversigtlig forståelse for nogle temaer og løsninger, der kan være relevante at se på i det videre arbejde med Varvsstaden. Nogle projekter er fuldt udbyggede, andre er i gang, og visse er slet ikke realiseret endnu. Dette giver et billede af den retning bæredygtig byudvikling er på vej hen.

Første del består af en gennemgang af projekterne, som præsenteres med en kort beskrivelse af omfang og indhold. Herefter følger en vurdering af projektet på forskellige bæredygtighedsparametre inden for de fem ressourcekategorier, der er udpeget i analysen af Varvsstaden. Opfylder et projekt en given parameter, gives et point. Den samlede score ses ved siden af en grafisk repræsentation af resultatet.

Forudsætninger

De sammenlignede projekter har vidt forskellig alder og står derfor i forskellige udviklingsstadier. Dette betyder, at et projekt såsom Bo01 vil score lavere end mange nye udviklingsprojekter til trods for, at det er et internationalt kendt foregangseksempel. Ejer- og udviklingsforhold iblandt projekterne er også dybt forskellige, hvilket skaber en stor variation i muligheder, problemer og fordele.

For at sætte tingene i perspektiv er Bo01 planlagt mere end 60 år før, at Vestra Hamnen er planlagt til at være fuldt udbygget. Selv i de få år siden Bo01s færdiggørelse er der sket en kæmpe udvikling inden for best practice i byudvikling – og bæredygtighed er blevet en naturligt integreret del af alle planer.

Målpunkter

De parametre, som er valgt til benchmarkingen, skal ikke ses som en udtømmende liste, men snarere som indikatorer på et ambitionsniveau. De tager deres udgangspunkt i Lendager Groups erfaringer og DGNBs målpunkter for byudvikling og er valgt for tydeligst at differentiere og måle ambitionsnivauerne på tværs af de forskellige projekter i denne screeningsproces.

Efter gennemgangen af projekterne og ressourcetiltagene præsenteres en konklusion og opsamling af materialet, der viser, hvordan den indhentede viden kan bruges til at styrke det videre forløb med udviklingen af en bæredygtig udvikling i Varvsstaden.

De udvalgte projekter var:

  • Køge Kyst, Køge, Danmark
  • Bella Kvarter, København, Danmark
  • Nyhamnen, Malmö, Sverige
  • Norra Sorgenfri, Malmö, Sverige
  • Århusgadekvarteret, København, Danmark
  • Bo01, Malmö, Sverige
  • Kolkajen-Ropsten, Stockholm, Sverige
  • Vauban, Freiburg, Tyskland
  • Regen Villages, Almere, Holland