VARVSSTADEN
INVENTERING

Introduktion

Lendager Group har for Varvsstaden AB udarbejdet en inventering af en række bygninger inden nedrivning som del af en fremtidig bæredygtighedsstrategi for udviklingen af Varvsstaden til en bæredygtig moderne bydel i Malmø. Målet med inventeringen er at skabe et overblik over potentialerne for genbrug, genanvendelse og upcycling af materialerne, der er til stede i de eksisterende bygninger. Herved bliver det lettere for Varvsstaden AB at tage stilling til, hvordan de vil håndtere de store mængder ressourcer, de har på hånden, inden nedriveren kommer på banen.

TYPE: Materialekortlægning
AREAL: 19ha
SITE: Sverige, Malmö

KUNDE: Varvsstaden AB
PARTNERE:

STATUS: Afsluttet
ÅR: 2016

HOLD: Ansvarshavende partner: Anders Lendager. Projektleder: Stig Ammitzbøll Jørgensen. Medarbejdere: Nicholas Ransome

Kontekst

Varvsstaden er et attraktivt område med beliggenhed i den sydlige del af Västra Hamnen med stærke forbindelser til Malmøs moderne historie. Varvsstaden var tidligere ejet af Kockums Mekaniska Verkstad og udgjorde i et halvt århundrede Malmø største arbejdsplads, der beskæftigede mere end 6000 mennesker. Grunden er i dag ejet i fællesskab af Peab og Balder, der planlægger at bygge 1500 boliger, en folkeskole, flere børnehaver i området og nye faciliteter, der vil skabe omkring 5000 arbejdspladser.

Inden omdannelse af området skal mange af de enorme produktionshaller fjernes for at gøre plads til den ny udvikling. Flere af de gamle murstenshaller bevares, mens de største og nyeste er svære at finde nye anvendelser til og derfor skal demonteres. Det er i den forbindelse, at vi har gransket bygningsmassen for værdiskabende muligheder ved genbrug, genanvendelse og upcycling lokalt inden for området.

Formål

Formålet med inventeringen af de nedrivningsegnede bygninger er at skabe viden omkring de muligheder, materialerne repræsenterer. Sædvanligvis vil disse materialer blive sendt bort af nedriveren, da de er kontraktuelt forpligtede til at fjerne materialerne som en del af byggemodningen af området. Denne gængse metode har den store ulempe, at byggematerialernes potentiale for genbrug, genanvendelse og upcycling sjældent realiseres, da nedrivningsmaterialerne anses for affald, sælges til skrot eller køres til kommunale genbrugsfaciliteter.

Ved at screene bygningerne for værdifulde materialer og tænke væsentligt længere fremad, kan man som udvikler af et byområde opnå en række gevinster. Dette handler naturligvis om miljømæssige gevinster, da lokal genbrug og genanvendelse af materialer sparer store mængder CO2, men på længere sigt er der også gode økonomiske gevinster ved at tænke bygningerne som ressourcer frem for affald. De lokale materialer har der ud over den fordel, at de kan indgå som identitetsskabende elementer i områdets nye udformning, kulturbærende referencer til områdets tidligere brug – og denne klare identitet vil få det nyudviklede område til at skille sig markant ud fra konkurrenterne.

Inventeringen gav Varvsstaden et overblik over materialerne i deres bygninger i et overskueligt format med tegningsmateriale, fotodokumentation og regneark. Med denne viden får man en helt anden forståelse for de ressourcer, man har på hånden, og bliver klogere på, hvilke muligheder der er værd at udforske fremefter. Viden skaber værdi.

STÅL

ASFALT

BETON

TEGL

GLAS