Grønttorvet

Danmarks mest bæredygtige spisehus

I Grønttorvets kommende fælles spisehus genanvendes materialer fra stedets egne, historiske bygninger. Tidligere PCB-forurenet betonelementer nedrives, oprenses, oparbejdes og genanvendes on site – hvilket har kæmpe potentiale. Processen sparer både CO2 og materialer samtidig med, at det nedbringer affaldsmængden.

Grønttorvets fælles spisehus er tænkt som et åbent og inviterende hus – én stor fælles dagligstue/spisestue, hvor man mødes omkring måltidet eller fælles interesser. Gennem genbrug af facadeelementer i beton og materialer fra det oprindelige Grønttorv sikres, at stedets unikke historie og identitet bliver en del af den nye fortælling om området – udover selve spisehuset vil et tilhørende orangeri forsyne køkkenet med diverse urter og grøntsager.

Arkitektonisk historie
Arkitekturen i det gamle Grønttorv repræsenterer perioden mellem førkrigstidens håndværkertradition og 60’ernes kranssporsarkitektur. Det var en tid med høj arkitektonisk kvalitet i det industrialiserede elementbyggeri, som endnu bød på dekorative detaljer.

I det kommende fælleshus genbruger vi bl.a. betonelementer. Spisehuset ligger i en park med frugttræer og orangeri med fælles urtehaver, som sammen med arkitekturen viderefører historien om Grønttorvet til den nyudviklede bydel.

Før det oprindelige Grønttorv blev revet ned, udarbejdede vi en materialekortlægning, hvor vi kortlagde stedets materialepotentiale for på den måde at nedbringe materiale og CO2 forburget.

”Som regel er alle bygninger fjernet, før arkitekten første gang ser en byggegrund. Gennem vores unikke samarbejde med FB Gruppen fik vi med Grønttorvet adgang til de historiske bygninger inden nedrivningen begyndte. Vi lavede et katalog over materialerne, så vi kunne udpege de materialer, vi ønskede at sanere og videreføre.”

– Anders Lendager, CEO og grundlægger af Lendager Group.

Cirkulært byggeri
Udover den historiske forankring skaber genbrug af byggematerialer i cirkulært byggeri en række samfundsmæssige fordele. I Danmark står byggeriet nemlig for 35% af vores affald, og produktion af byggematerialer udgør sammen med byggeprocessen 20% af vores CO2-udledning. Samtidig bliver der færre og færre ressourcer at bruge af.

En del af de nedrivningsmaterialer, branchen støder på, indeholder skadelige stoffer – heriblandt PCB, som både komplicerer bortskaffelse og genbrug. PCB var specielt udbredt i fugemasse og termoruder i perioden fra 1950’erne, og frem til det blødgørende giftstof blev forbudt i byggeriet i 1977. Ved at sikre sig adgang til materialerne allerede i nedrivningsprocessen, sanere dem og designe dem ind i det nye byggeri opretholder Lendager Group materialernes værdi, sikre store besparelser på CO2 og erstatter brugen af virgine ressourcer ved genbrug.

Det anslås, at over to procent af alle danske bygninger overstiger grænseværdierne for PCB. En stor del af disse bygninger skal rives ned i de kommende år.

TYPE, AREAL, SITE

Spisehus

850m²

Danmark, København

KUNDE

FB Gruppen A/S

PARTNERE

Ingcon A/S

STATUS, ÅR

Under opførelse

2016 –

HOLD

Ansvarshavende partner:
Anders Lendager
Projektleder:
Nikolaj Friis
Medarbejdere:
Allan Hansen
Anders Bang
Anders Wester
István Jenei
Kate Cora Omelia