RESSOURCERÆKKERNE

Introduktion

Urbaniseringen er en aktuel tendens, der rummer potentialer såvel som udfordringer. Der flyttes i stigende grad væk fra landdistrikterne, og mod de store byer – der støt bliver større. Nye spændende boligområder udvikles omkring de store byer, men hvad sker der med de fraflyttede boliger? Når de tomme boliger ikke videresælges, efterlades de ofte til forfald og i sidste ende nedrivning – hvilket resulterer i, at en stor materialemængde går til spilde.

Vi ser et kæmpe potentiale i også at medbringe de nagelfaste materialer, når vi flytter til byen, og genanvende dem i konstruktionen af nye bygninger. Det kan medvirke til, at nyopførte boliger kan reducere sit CO2-regnskab med op til 70 % i konstruktionsfasen, fordi de genanvendte byggematerialer allerede har haft et liv i en anden sammenhæng.

Ressourcerækkerne bliver Danmarks første boligområde opført af materialer fra forladte boliger og industribygninger!

PRESSE

Se indslaget om Ressourcerækkerne i DRs TV AVISEN den 1. september 2018.

TYPE, AREAL, SITE

Boliger

9148 m²

Danmark, Ørestad

KUNDE

NREP A/S

Arkitektgruppen A/S

PARTNERE

NREP A/S

Arkitektgruppen A/S

MOE A/S

STATUS, ÅR

Under opførelse

2015 – 2019

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Medarbejdere: Anette Orth Laybourn, Niklas Nolsøe, Mathias Ruø Rasmussen, Mikkel Damsbo, Gunnar Agerskov Madsen, Anders Bang, Nicholas Ransome, Søren Brauer, Nanna Lee Thusgaard, Iben Nørkjær, Torben Vestergaard, Sunniva Garshol, Signe Balthazar Munk

Kontekst

Ørestad Syd er Københavns nye udviklingsområde, og således et område med en unik mulighed for at definere rammerne om livet i fremtidens København. Her er valget mellem livet i storbyen eller livet i tæt forbindelse til vild natur elimineret. Som del af et hastigt voksende København og nabo til det fredede naturområde Kalvebod Fælled, er det muligt at få kvaliteterne fra begge verdener.

Fremtidens København bør være et København, der tager klimaforandringerne alvorligt. Og udnyttelsen af alle de ressourcer, vi i forvejen har, er et af de første og største skridt mod bekæmpelse af klimaforandringer. Det bør således bygge på en tankegang om, at affald ikke eksisterer – og at materialer, bygninger, byer og mennesker betragtes som ressourcer, der altid repræsenterer en værdi. Fordi en sådan tankegang rummer potentialet for større værdi både økonomisk, miljømæssigt og socialt.

Hovedgreb

Ressourceeffektivitet og en optimeret udnyttelse af ressourcer, i bred forstand, er projektets hovedgreb. Vi har arbejdet med at udfordre og undersøge, hvad en grundig udfoldelse af begrebet ressourcer kan tilføre af værdi og kvalitet til nybyggeri. Det er blevet til fem forskellige indsatsområder: materialer, energi, vand, biodiversitet og livskvalitet.

Et markant og innovativt greb i bebyggelsen er således, at genbrugsteglfacader fra efterladte boliger anvendes direkte i den nye bebyggelse. Ved at skære facaderne på de efterladte boliger op, og montere dem i stålrammer, kan de bruges som facademoduler i den nye bebyggelse.

Materialer

Byggeaffald repræsenter i dag et kæmpe felt af uudnyttede ressourcer – og det vil vi med Ressourcerækkerne lave om på. Vi vil sikre, at de værdifulde byggematerialer flytter med til byerne når, menneskene flytter. Ved at genanvende mur fra de forladte huse til nye facadekomponenter, sparer man CO2 samt råmaterialer – og man får oven i købet en ny bygning der har historie og karakter fra “fødslen”.

HVAD NU HVIS: Vi kunne skabe boliger med historie? Vi kunne bygge nye boliger af affald såsom resttræ, nedknust beton og mursten? Vi kunne bygge eksklusive bæredygtige boliger uden meromkostninger? Vi kunne minimere boligernes totale CO2-regnskab?

FORDI: Vi gentænker og genbruger de uudnyttede ressourcer i ”byggeaffaldet” til at bygge nye boliger! Vi bygger af bæredygtige, naturlige og gennemprøvede materialer uden toksicitet! Udnyttelsen af de eksisterende ressourcer har en positiv direkte påvirkning på klimaforandringerne!

MURSTEN FRA DE HISTORISKE CARLSBERG-BRYGGERIER

Siden 1960’erne er det ikke længere muligt at genbruge murstenene individuelt, da mørtlen mellem murstenene er stærkere end selve murstenen. Murstenene er derfor skåret ud i firkantede moduler, forarbejdet og stablet for at skabe murene i Ressourcerækkerne. Denne innovative metode gør det muligt at genanvende mursten og give dem mange liv i nye bebyggelser, hvilket reducerer CO2-udledningen i konstruktionsfasen.

Lendager ARC og Lendager UP har i samarbejde med Carlsberg Byen skåret murstensmoduler ud fra Carlsbergs historiske bryggerier i København, så historien og sjælen fra de gamle bygninger nu videreføres i Ressourcerækkerne. Ligeledes stammer murstenene i projektet fra gamle skoler og industribygninger rundt omkring i Danmark.

I Ressourcerækkerne anvender vi ligeledes genbrugstræ fra konstruktionen af Københavns Metro. Teamet bearbejder den store mængde træaffald, så træet fremstår som smukke og bæredygtige materialer i projektets facader og interiør.

Energi

Vi har en ambition om at gøre det nemmere at bo billigt og mere ressourceeffektivt i de nye københavnerboliger. Gennem en bearbejdning af bygningskroppen alene, er det muligt at sænke energiforbruget til drift af boligerne.

Det betyder, at beboerne i Ressourcerækkerne får billigere boliger at bo i – uden at der kræves en indsats af dem i dagligdagen!

Livskvalitet

Livskvaliteten i Ressourcerækkerne er udviklet ud fra devisen ”Fællesskabet trives bedst hvis der er plads til individet”. Det handler om et stærkt fællesskab og naboskab, der ikke går ud over individets muligheder for privatliv og egen udfoldelse. Og det handler om deleøkonomi. Deleøkonomien, der er opblomstret de seneste år, beviser, at det ikke kun er enormt praktisk at lade ressourcer, der ellers står ubrugte hen, blive sat i brug af andre end ejeren – det giver også en økonomisk gevinst for alle parter.

Biodiversitet

I Ressourcerækkerne indarbejdes en stærkt forøget biodiversitet i forhold til almindelige boligbyggerier. Ikke kun fordi, det øger livsglæden for beboerne og forstærker følelsen om at bo i pagt med naturen, men også fordi bebyggelsen derved giver mere tilbage til omgivelserne, end det tager. De tidligere ubebyggede arealers grønne elementer genfortolkes således som taghaver, gårdhaver, grønne tage og vertikale beplantninger, der giver grobund for et varieret dyreliv, hvor bebyggelse og natur ikke er hinandens modsætninger. Snarere en synergistisk helhed til glæde og gavn for alle.

Gennem indarbejdelsen af det grønne som et gennemgående tema i hele bebyggelsen bliver forståelsen af naturlige synergier og cyklusser således en indgroet del af beboernes dagligdag, hvilket giver et afkast – ikke kun i form af læssevis af friske grøntsager, men forhåbentlig også ved en øget miljøbevidsthed hos beboerne.