UPCYCLE HOUSE

Introduktion

Realdania By og Byg har i samarbejde med Lendager Group udviklet, opført og formidlet et enfamiliehus kaldet Upcycle House ud fra principperne om upcycling. Projektet udmønter dermed en helt aktuel tendens i et håndgribeligt og overskueligt eksempel.

Upcycle House er opført indenfor et anlægsbudget på 1,7 millioner kroner. Huset er dermed ikke blot tilgængeligt for de fleste danske familier, men demonstrerer samtidig, at anvendelse af upcycleprincippet også har økonomiske fordele. Huset er placeret på en parcelhusgrund i Nyborg på Fyn, hvor Realdania By og Byg har samlet en række eksperimenterende enfamiliehuse.

Upcycling er den proces, hvor restmaterialer eller ubrugelige produkter omdannes til nye materialer eller produkter med en højere brugsværdi, så der globalt set produceres og forbruges mindre. Begrebet kan oversættes med ‘oparbejdning’ eller ‘forædling’, men anvendes på dansk stort set udelukkende i sin engelske form.

TYPE, AREAL, SITE

Udviklingsprojekt

Bolig

140 m²

Nyborg, Danmark

KUNDE

Realdania By og Byg

PARTNERE

Egen Vinding og Datter

MOE

STATUS, ÅR

Bygget

2011-2013

HOLD

Ansvarshavende Partner: Anders Lendager

Projektleder: Anders Lendager

Team: Rune Sjöstedt Sode, Christoffer Carlsen, Jenny Haraldsdottir, Anna Zobel

Kontekst

Enfamiliehuset er valgt af to vigtige årsager:

For det første, fordi det er overkommeligt i skala, økonomi og ikke mindst byggetid – og kan derfor komme på banen på kort tid og byde ind, mens debatten er frisk.

For det andet, fordi enfamiliehuset har en stærk gennemslagskraft som formidlingsobjekt – helt enkelt fordi boligen interesserer en meget stor kreds, som rækker langt udover den snævert byggefaglige.

  Hovedgreb

  Upcycle House er tænkt og designet med brug af bæredygtige tiltag. Grundet den begrænsede økonomi er der fokuseret på en optimal udnyttelse af bygningens passive egenskaber. Upcycle House er derfor grundlæggende designet ud fra form, orientering, termisk tilpasning af sommer og vinter, placering af funktioner og zoner, dagslysoptimering, rumhøjde etc.

  Der er generelt i Upcycle House fokuseret på dagligdagen og de daglige handlinger. Dette med henblik på brugerens aktiviteter i køkkener og badeværelser, som ofte er forbundet med resourceforbrug. Disse er effektiviseret og gennemtænkt. På samme vis er haveplanen indtænkt med minimal belastning af kloaksystemet, mulighed for kompostering og dyrkning af frugt og grøntsager – ligesom eksempelvis opsamling af regnvand begrænser behovet for at tappe vand af drikkevandskvalitet.

   Miljø

   Upcycling er det naturlige næste skridt efter det store fokus på bygningers energiforbrug i driftsfasen.

   Nu rettes opmærksomheden nemlig også i stigende grad på energi- og ressourceforbruget, når byggematerialer produceres og transporteres i bygge- og anlægsfasen, samt når bygningen eller bestemte bygningsdele er udtjent. Upcycle House sigter mod et minimalt CO2-fodaftryk, fordi CO2-udledningen er kilden til global opvarmning, og derfor det direkte mål, hvor energiforbrug er et indirekte mål.

   Valget af materialer har, ud over den CO2- og ressourcemæssige side af sagen, også en væsentlig betydning for indeklimaet. Upcycle House viser, hvordan forskellige funktioner løses, så der opstår bedst mulig komfort.

   Her er blandt andet tænkt på, at luften er så fri for fremmede stoffer som muligt – så akustikken og den bedst mulige passive udnyttelse af dagslyset medtænkes, når der vælges overflader, og at det overvejes, hvordan det rengøres så let og fremkommeligt som muligt.

   Et andet aspekt i materialevalget er, at de rette overflader passivt kan fremme en fornemmelse af varme og derved nedbringe behovet for vinteropvarmning. Eksempelvis er der træ på gulvene frem for sten.

    Social

    Huset beboelsesareal er på 100 kvadratmeter. Det kan som udgangspunkt beboes af en familie med to børn, men kan nemt tilpasses forskellige faser i livet og brug.

    Før den økonomiske krise var samfundet drevet af forbrug. Det er det stadig, men det er i nogle tilfælde faldet drastisk. Folk har indset, at det er nødvendigt med en ændring i forbrug. Vi ser derfor nu et større fokus på ressourceeffektivitet, reducering af CO2-udledning, bæredygtighed etc.

     Økonomi

     Det mest iøjnefaldende genbrugsmateriale i Upcycle House er shipping containerne, som verden har en stor mængde af på grund af den ulige import og eksport mellem Vesten og Asien. Antallet af tomme containere vokser sig højere og højere i europæiske havne og kan købes billigt. Containerne ses ikke som rum i sig selv, men mere som konstruktionselementer på grund af deres rumlige struktur.

     Upcycle Houses finansielle ramme på 1,7 millioner kroner er et bevis på, at upcycling ikke kun sparer ressourcer – det gør også det endelige produkt markant billigere. Dette medfører både social og økonomisk bæredygtighed.

       86 %

       UPCYCLING