Introduktion

Iværksætterånden er fremherskende i dagens storby. For stadig flere mennesker er døgnet ikke på samme måde som tidligere opdelt i klare kategorier, og drømmen om det gode liv handler om at leve, at bo og at arbejde efter en friere rytme en den velkendte ‘9-17’. Begreber som fleksibilitet, symbiose, udveksling og ressourceeffektivitet er højt på dagsordenen for mange danskere, hvilket vidner om at alternative måder at tænke levevis og samfundsstruktur på skyder frem. Deleøkonomiens fremdrift er et fint eksempel på denne tendens.

”Men hvordan kan deleøkonomien manifestere sig i fysiske rum?”. Det har været det styrende spørgsmål under udviklingen af Upcycle Studios. Vi har taget afsæt i deleøkonomien, fordi grundideen om adgang frem for ejerskab behandler indtil flere essentielle aspekter af bæredygtig udvikling. Dels tager deleøkonomien fat om et af de vigtigste miljømæssigt bæredygtige tiltag – at dele ressourcer – dels opstår der fællesskaber i de delende miljøer, og sidst men ikke mindst gavner deleøkonomien både forbruger og ejers økonomi.

PRESSE

Se indslaget om Upcycle Studios i DRs TV AVISEN den 1. september 2018.

Det anerkendte medie, Politiken Byrum, skrev denne fantastiske artikel efter sit besøg på Upcycle Studios.

TYPE, AREAL, SITE

Boliger

3909 m²

Danmark, Ørestad

KUNDE

NREP A/S

Arkitektgruppen A/S

PARTNERE

Arkitektgruppen A/S

MOE A/S

Norrecco A/S

STATUS, ÅR

Under opførelse

2015 – 2018

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Medarbejdere: Anette Orth Laybourn, Mathias Ruø Rasmussen, Nicholas Ransome, Niklas Nolsøe, Iben Nørkjær, Torben Vestergaard, Sunniva Garshol, Signe Balthazar Munk

Kontekst

Upcycle Studios er en del af det kommende Ørestad Syd. Projektet er udviklet på et af de byggefelter i Ørestad Syd, der har den højeste grad af kompleksitet. Størstedelen af Ørestad Syd, er udlagt som karrébebyggelse, og bydelen består således for en stor del af byhuse og lejligheder, der orienterer mod et gaderum til den ene side og gårdrum til den anden.

Men Upcycle Studios har gaderum til begge sider, og således ikke samme klare forside/bagside situation som resten af bydelen. Konteksten er erhvervsbyggeri i op til 11 etager på gaden mod syd og rækkehuse i 3 etager på gaden mod nord. Det er denne kompleksitet, de nye boliger vil forsøge at danne overgang i. En overgang, der handler om højt og lavt, skygge og sol, bolig og erhverv.

Hovedgreb

Hovedgrebet for projektet er opstået af den rå bymæssige kontekst, men især også af de fremherskende tendenser i samfundet – ikke blot for at få boligerne til at falde naturligt ind i omgivelserne, men også fordi det harmonerer med en ny bæredygtig måde at leve på. Med Upcycle Studios gør vi således begreber som symbiose, ressourceudnyttelse og deleøkonomi til boligens grundsten. Dette kommer blandt andet til udtryk igennem den ekstreme grad af fleksibilitet, der er udviklet til projektet, og som sikrer den bedst mulige udnyttelse af boligerne i alle døgnets timer, og i forskellige faser af livet.

Således kan en bolig anvendes som kombineret bolig og værksted for kreative, selvstændige eller iværksættere. Boligen kan også anvendes som én bolig i sit fulde omfang for store familier. Eller den kan inddeles i to selvstændige afdelinger, der giver mulighed for at leje den ene afdeling ud permanent eller gennem eksempelvis Airbnb for at tjene lidt ekstra, og samtidig udvide kredsen af bekendtskaber i de perioder i livet, hvor man ikke har behov for mange værelser.

  • Stueplan

  • 1. sal

  • 2. sal

  • Snit

  • Masterplan

Materialer

Byggeaffald repræsenter i dag et kæmpe felt af uudnyttede ressourcer, og det vil vi med Upcycle Studios lave om på. Vi vil sikre, at de værdifulde byggematerialer flytter med til byerne, når menneskene flytter. Ved at genanvende vinduer og træ fra de forladte huse til nye byggekomponenter, sparer man CO2 samt råmaterialer, og man får oven i købet en ny bygning der har historie og karakter fra “fødslen”.

HVAD NU HVIS: Vi kunne skabe boliger med historie? Vi kunne bygge nye boliger af affald såsom gamle resttræ, nedknust beton samt gamle vinduer fra forladte huse? Vi kunne bygge eksklusive bæredygtige boliger uden meromkostninger? Vi kunne minimere boligernes totale CO2-regnskab?

FORDI: Vi gentænker og genbruger de uudnyttede ressourcer i byggeaffaldet til at bygge nye boliger! Vi bygger af bæredygtige, naturlige og gennemprøvede materialer uden toksicitet! Udnyttelsen af de eksisterende ressourcer har en positiv direkte påvirkning på klimaforandringerne!

I Upcycle Studios stammer 75 procent af vinduerne fra almene boliger i Nordjylland. Og 1400 tons af genbrugsbetonen er støbt ud af Københavns Metros yderst holdbare betonaffald. Træet til gulve, vægge og facader skabes af overskudstræ fra Dinesen – hvor et stærkt fælles samarbejde muliggør at genanvende træet i bebyggelsen.

Lendager ARC har i tæt samarbejde med Lendager UP forarbejdet materialerne, så de både kvalitets- og funktionsmæssigt samt æstetisk fremstår som smukke og bæredygtige byggematerialer!

Livskvalitet

Livskvaliteten i Upcycle Studios er udviklet ud fra devisen ”Fællesskabet trives bedst, hvis der er plads til individet”. Det handler om et stærkt fællesskab og naboskab, der ikke går ud over individets muligheder for privatliv og egen udfoldelse. Og det handler om deleøkonomi. Deleøkonomien, der er opblomstret de seneste år, beviser, at det ikke kun er enormt praktisk at lade ressourcer, der ellers står ubrugte hen, blive sat i brug af andre end ejeren – det giver også en økonomisk gevinst for alle parter.