LENDAGER UP

Lendager UP muliggør, at byggebranchen kan adressere nogle af de mest pressenderende globale problemstillinger gennem innovativ ressourceanvendelse.

Lendager UP er oprettet på baggrund af en manglende tilstedeværelse af leverandører af upcycle produkter. Lendager UP er en selvstændig virksomhed, som arbejder målrettet med produktudvikling inden for ressourceoptimering og upcycle produktudvikling. Upcycling beskriver processen, hvorved værdien af materialer forøges gennem genbrugsprocessen, og ideelt set har det resulterende produkt en længere levetid end det oprindelige.

Lendager UP arbejder tæt sammen med Lendager ARC i udviklingen af nye og innovative byggematerialer og forestår skitsering, udvikling og myndighedsgodkendelse af nye produkter.

VERDEN ÆNDRER SIG. OG DET SAMME SKAL VI.

Digitalisering, globalisering, urbanisering og ikke mindst klimaændringer transformerer vores verden. Vores globale befolkning og middelklasse vokser – og efterspørgslen efter mad, elektricitet og boliger stiger eksponentielt.

Byggebranchen har i den forbindelse et stort ansvar. For med undtagelse af vand, så er beton det mest benyttede materiale i verden. Sådan har det været længe – og globale trends indikerer, det vil fortsætte i fremtiden. Produktionen af beton er ansvarlig for fem procent af verdens samlede CO2-udledning. Det er en udfordring, der skal løses. Ikke kun for at reducere de fem procent, men endnu vigtigere at sikre, at den globale CO2-udledning ikke stiger i takt med den stigende efterspørgsel.

Det er estimeret, at 60 procent af de nødvendige bygninger for vores vækst og urbanisering endnu ikke er bygget. Og det globale marked oplever vækstrater som aldrig før. Det tog kun 3 år (2011 – 2013) for Kina at bruge mere beton, end USA brugte i hele det 20. århundrede. Så der er brug for handling.

Hos Lendager Group ser vi en verden med en overflod af allerede eksisterende byggematerialer – beton, mursten, træ, plastik, glas og metal – som kan genanvendes og blive til nye materialer med nye funktioner og øget værdi. Med andre ord: at se affald som en ressource vil ændre industriens spilleregler. Og kan vi fortælle dig en hemmelighed? Det er en god forretning!

Forestil dig, hvor meget vi kunne reducere verdens samlede CO2-udledning, hvis vi implementerer principper om cirkulær økonomi i industrien og det byggede miljø på den globale skala. Alene i OECD-landene vil det betyde en reducering af 479.000 tons CO2 om året – det er mere end 12 gange Danmarks årlige CO2-udledning.

Vi kan og skal derfor arbejde for:

En verden, hvor ressourcespild ikke findes.

En verden, hvor vores handlinger ikke påvirker klimaet negativt.

En verden, hvor affald ikke eksisterer.

Den verden er mulig – og det er den verden, vi hos Lendager Group tror på!