• UPCYCLE PRODUKTUDVIKLING

  • UPCYCLE PRODUKTUDVIKLING

  • UPCYCLE PRODUKTUDVIKLING

  • UPCYCLE PRODUKTUDVIKLING

  • UPCYCLE PRODUKTUDVIKLING

  • UPCYCLE PRODUKTUDVIKLING

  • UPCYCLE PRODUKTUDVIKLING

LENDAGER UP

Lendager UP muliggør, at byggebranchen kan adressere nogle af de mest pressenderende globale problemstillinger gennem innovativ ressourcegenanvendelse.

Virksomheden er grundlagt på baggrund af en manglende tilstedeværelse af udviklere og leverandører af upcycle produkter. Lendager UP er en selvstændig virksomhed, som arbejder målrettet med ressourceoptimering og upcycle produktudvikling. Upcycling beskriver processen, hvorved værdien af materialer forøges gennem genbrugsprocessen – og ideelt set har det resulterende produkt en længere levetid end det oprindelige.

Lendager UP udvikler nye og innovative byggematerialer – og forestår skitsering, udvikling og myndighedsgodkendelse af nye produkter.